Stal van Eijk Schinveld
Stijlvolle foto van Stan van Eijk en Claudia Meyster stan van Eijk in actie Actie foto twee span, Stan van Eijk en Claudia Meysters Wedstrijd foto tweespan Stan van Eijk en
s

Uitleg Stallings- en trainingsovereenkomsten

Bij verhuur van een paardenstal of het geven van lessen of cursussen met paarden, is het in Nederland nog niet standaard om de klant een overeenkomst te laten tekenen waarin aansprakelijkheid uitgesloten wordt en andere belangrijke twistpunten geregeld worden.
De Amerikanen bijvoorbeeld zijn daar veel ‘verder’ in (misschien omdat ze in dat land ook veel banger zijn voor claims, die daar meer in de papieren kunnen lopen dan bij ons).
Zo is het in de US gebruikelijk de volgende bedingen op te nemen in een stallingsovereenkomst of les-overeenkomst zoals:

  1. Uitsluiten dat men aansprakelijk is voor claims wegens slechte training van het paard waardoor dit paard minder waard geworden zou zijn,
  2. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor verwonding aan het paard zelf op het terrein van de trainer, lesgever of verhuur van de stal,
  3. Een volmacht om op kosten van de klant een dierenarts te kunnen inschakelen als de gezondheid van het paard daar in (nood)situaties om vraagt,
  4. Bepaling dat het paard aan de eigenaar van de stal toekomt als de stalling niet betaald wordt of de eigenaar lange tijd niet komt opdagen.

In de rechtspraktijk merken ze inderdaad dat veel paardenbedrijven terughoudend zijn in het verstrekken van contracten aan hun klanten. Wij zijn echter van mening dat onder meer de vier punten die bovenstaande worden aangehaald belangrijk zijn om schriftelijk vast te leggen in een contract. 

Het kan een hoop problemen in de toekomst voorkomen.
Wij, “V.O.F. van Eijk” vinden het dus absoluut en raden aan om een degelijk contract op te maken bij bijv. de verkoop van een paard, een pensionstallingsovereenkomst of een trainingsovereenkomst.

 

V.O.F. van Eijk

Stan van Eijk