Stal van Eijk Schinveld
Stijlvolle foto van Stan van Eijk en Claudia Meyster stan van Eijk in actie Actie foto twee span, Stan van Eijk en Claudia Meysters Wedstrijd foto tweespan Stan van Eijk en
s

CALAMITEITENPLAN Stal van Eijk

Stand-datum : februari 2014

Naam Stal van EIJK
Naam eigenaar/ beheerder Stan van Eijk :

Telefonische bereikbaarheid stal: 06 13 28 93 35

UITLEG CALAMITEITENPLAN

Doel van het calamiteitenplan
Snel en doeltreffend optreden bij calamiteiten.


Oogmerk van het calamiteitenplan
Het redden van zoveel mogelijk mensenlevens en paardenlevens.
Menselijk leed van slachtoffers, relaties en betrokkenen beperken door:
- Snelle waarschuwing relaties (binnen één uur na het incident).
- Goede opvang, begeleiding, informatie en nazorg.


Uitleg van het calamiteitenplan
Dit calamiteitenplan beoogt - middels het uitwerken van een aantal voorziene scenario’s - snelle en gestructureerde alarmering van hulpdiensten door betrokken personeel mogelijk te maken om zodoende aan bovenstaand doel en oogmerk te kunnen voldoen.
Deze alarmering berust voornamelijk op telefonische alarmering van Hulpdiensten. Het uitwerken van de scenario’s heeft als oogmerk het betrokken personeel een checklist te verschaffen, zodat onnodig tijdverlies wordt voorkomen. Tevens wordt zo gegarandeerd dat alle betrokken instanties geïnformeerd worden, zodat er geen verwarring dan wel verkeerde informatie voorziening (naar buiten toe) plaats vindt.

De onderkende scenario’s zijn als volgt onderverdeeld:

+ calamiteit in de manege (scenario I)
+ calamiteit op het terrein van de manege (scenario II)
+ calamiteit tijdens concours op buiten terrein (scenario III)

De eigenaren van stal van Eijk zijn  belast met het toezien op een juiste uitvoering van het calamiteitenplan.

AKTIE: DOOR IEDEREEN NA HET ALARMEREN VIA 112:

Telefonisch alarmeren:

CIVIELE HULPDIENSTEN112

Dan Stal van Eijk :
Stan van Eijk 06 13 28 93 35
Rick van Eijk 06 511 77 347
Tesh van Eijk 06 20 32 51 79

De algehele leiding, coördinatie en informatieverwerking van/bij de calamiteit ligt bij de leiding van de Civiele hulpdiensten. De eigenaren van de Stal van Eijk wijzen bij voorbaat een coördinator aan die coördineert met de leiding van de civiele hulpdiensten. Hiervoor komt in aanmerking de Veiligheidscoördinator,  Stan van Eijk  Is hij niet aanwezig /bereikbaar dan neemt een andere eigenaren dit op zich.

Indien de omvang van de calamiteit het noodzakelijk maakt, laten de eigenaren  een Actiecentrum activeren.

Vooraf dient een persbegeleider aan gewezen te worden, waarbij moet worden gegarandeerd dat alleen deze functionaris de pers ter plekke te woord staat of dat alle contacten met de (lokale) media alleen door deze functionaris worden gecoördineerd. De persbegeleider is een van de eigenaren van Stal van Eijk Tesh van Eijk is als persbegeleider aangewezen, mocht hij niet aanwezig zijn /bereikbaar zijn dan wordt er ter plaatse een ander persoon van Stal van Eijk benoemd.

Het zo spoedig mogelijk ‘isoleren’ van het ongedeerde personen dient plaats te vinden op een ‘afgeschermde’ locatie. Hiervoor is aangewezen de parkeerplaats aan de Emmastraat. Deze personen dienen (fysiek) begeleid te worden door de veiligheidscoördinator  of  een daarvoor aangewezen persoon, zodat niemand middels (privé) GSM naar buiten telefoneert (óók niet naar familie).

De eigenaren Stal van Eijk zorgen voor:

+ Het afzetten van de plaats van de calamiteit.
+ Het in veiligheid brengen van slachtoffers en het overige personen.
+ Het verzamelen van overige personen op een tijdelijke opvangplaats.
+ Het zeker stellen dat niemand naar huis gaat of zich anderszins verwijdert zonder toestemming van de civiele hulpdiensten.
+ De veiligheid rondom plaats calamiteit.

TE WAARSCHUWEN PERSONEN (inclusief bereikbaarheid)

Stan van Eijk 06 13 28 93 35
Rick van Eijk 06 511 77 347
Tesh van Eijk 06 20 32 51 79

ANDEREN
Claudia Meijster 06
Jan Sturts
Carrie Stone

OEFENPLAN CALAMITEITEN

De bestrijding/afwikkeling van calamiteiten dient (minimaal) 1 x per jaar beoefend te worden. Indien mogelijk kan dit gecombineerd worden met een oefening van de civiele hulpdiensten.

Verantwoordelijke functionaris voor deze oefeningen:

Veiligheidscoördinator : Stan van Eijk


Hieronder staan enkele voorbeelden van ongeval situaties die zich tijdens het paardrijden kunnen voordoen. Aangegeven is, wat er standaard in zo’n geval dient te gebeuren. Wat er specifiek dient te gebeuren, hangt sterk af van de situatie. In ieder geval geldt altijd: geen paniek, blijf rustig!

Belangrijk! Volg altijd de instructies op van Stan van Eijk de instructies voor een brand of ongeval vind je eveneens op het pamflet dat bij alle brandblussers die bij de stal  hangen. De instructies voor een ontruiming vindt je bij de ontruiming-kaart die je op het publicatiebord in de Boshut kunt vinden.

Scenario 1: Calamiteit bij de rijbaan

Ruiter valt van paard:
• Alle ruiters houden halt (let op: niet op de hoefslag!).
• Persoon met EHBO-of BHV-diploma gaat naar slachtoffer.
• Omstanders sluiten zo nodig de rijbaan en/of weg af.
• Omstanders vangen paard op.
• Creëer een rustige sfeer.
• Forceer de ruiter niet om weer op te stijgen.
• Raadpleeg bij twijfel een arts of waarschuw een ambulance. EHBO-er blijft bij het slachtoffer!

Paard (met of zonder ruiter) gaat er van door:
• Alle ruiters houden halt (let op: niet op de hoefslag!).
• Bij buiten rijden probeert de ruiter (indien aanwezig) het paard op een volte te sturen; bij binnen rijden, volgt de ruiter (indien aanwezig) de instructies van de instructeur op.
• Indien zich een ruiter op het paard bevindt, dient deze in elk geval niet voorover te gaan zitten.
• Omstanders sluiten zo nodig de rijbaan en/of weg af.
• Omstanders praten in op paard om het te kalmeren.
• Omstanders vangen paard op.
• Creëer een rustige sfeer.

Ruiter blijft met voet in beugel hangen:
• Omstanders en instructeur dwingen het paard onmiddellijk tot stoppen door het in te sluiten.
• Omstanders praten in op paard om het te kalmeren.
• Instructeur met EHBO-diploma gaat naar slachtoffer.
• Omstander waarschuwt ambulance. EHBO-er blijft bij slachtoffer!
• Creëer een rustige sfeer.

Scenario 2: Calamiteit op het terrein van de stal, hier zijn paarden niet direct bij betrokken

Hieronder vind je de instructies hoe je moet handelen bij een ongeval, brand en/of ontruiming die niet specifiek met het paardrijden zelf te maken hebben.

Ongeval

Ongeval melden via 112. 

• Geef juiste plaats & aard ongeval door (adres manege: postcode stal
6451 GZ
• Aard slachtoffers
• Vermoedelijk letsel
• Naam melder doorgeven
• Proberen slachtoffer op gemak te stellen en indien mogelijk eerste hulp verlenen.
• Houdt plaats omgeving vrij voor hulpverleners
• Blijf kalm
• Bij komst hulpverlening instructies opvolgen

Brand
• Brand melden via 112
• In gevaar zijnde personen waarschuwen (zo nodig helpen)
• Deuren en ramen sluiten (niet op slot)
• Blussing beginnen met aanwezige kleine blusmiddelen
• Kalm blijven
• Bij komst brandweer instructies opvolgen

Ontruiming
• Blijf kalm
• Volg aanwijzingen van bedrijfshulpverleners en/of brandweer op. Bij acuut gevaar is snelheid geboden. Je verlaat de stal /Boshut rustig, maar resoluut en direct.
• Alleen indien daarvoor de gelegenheid is:
o Waardevolle spullen meenemen
o Apparatuur veilig stellen
o Ramen en deuren sluiten (NIET OP SLOT)

Begeef je naar de aangegeven verzamelplaats. Parkeerplaats Emmastraat.
of de bevelvoerder van de brandweer bepaalt deze locatie

GA NIET NAAR HUIS

In alle gevallen:
• Denk aan je minder-valide bezoekers/gasten.
• Ga niet terug als je iets vergeten hebt