Stal van Eijk Schinveld
Stijlvolle foto van Stan van Eijk en Claudia Meyster stan van Eijk in actie Actie foto twee span, Stan van Eijk en Claudia Meysters Wedstrijd foto tweespan Stan van Eijk en
s

Menles Voorwaarden Stal van Eijk

Bij deze voorwaarden melden wij expliciet dat u met uitstekend materiaal lest. De koetsen zijn passende rijtuigen. De tuigen zijn gemaakt van degelijk materiaal.
Of als u lest met U eigen paard(en) en materiaal gelden deze regels ook.

De menlessen wordt gegeven op de door ons afgesproken tijdstip en dag. Lessen die uitvallen door oorzaken gelegen bij de cursist, zoals bijvoorbeeld door ziekte of andere oorzaken kunnen in principe niet worden ingehaald.

Lessen die uitvallen door oorzaken gelegen bij de instructeur worden op een andere dag ingehaald.
De menlessen dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd bij de instructeur zelf, anders betaalt u deze les toch.


Bij de menlessen is de minimumleeftijd voor deelname 12 jaar.

De cursist dient voor een eigen WA-verzekering te zorgen.

Bedenk dat u met een levend (vlucht)dier onderweg bent. De risico’s die dit met zich meebrengt worden door de instructeur zoveel mogelijk ingeperkt.

Het volgen van de menlessen geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. “Stal van Eijk”, haar en eventuele helpers doen alles wat in hun vermogen ligt om de veiligheid van de cursist te waarborgen. Zij kunnen echter, zover de wet deze uitsluiting niet verbiedt, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, aan paard, tuig of koets, geleden door cursisten en/of eigenaar aan activiteiten van “Stal van Eijk”. Hierbij is ook inbegrepen ten gevolge van enig handelen of nalaten van de meninstructeur en eventuele helpers.

Bij het betuigen van uw paard of pony of wanneer u menles neemt met uw eigen paard of pony blijft alle risico en aansprakelijkheid bij de eigenaar van het betreffende paard of de betreffende pony, incl. tuig en koets.

Het belangrijkste bij de menlessen is dat u goed en veilig leert mennen. Dat leren wij u graag in een persoonlijke, ontspannen, informele en fijne sfeer. Aanwijzingen van de instructeur dient u vanwege de veiligheid altijd op te volgen.

Het rijden tijdens de men-instructie vindt buiten plaats, ook bij minder goed weer. Zorg dus voor goede gepaste kleding en een hoofddeksel. Bij heel slecht weer kan (naar oordeel van de instructeur) een alternatieve les door ons worden geregeld.

Het onder invloed verkeren van drank of drugs is helemaal uit den boze, wordt er drank of drugs gebruik geconstateerd dan wordt de les onmiddellijk afgebroken, de cursist wordt uitgesloten van verdere lessen.

Stal van Eijk gaat er van uit dat een ieder die deelneemt aan een van de activiteiten van Stal van Eijk kennis heeft genomen van deze voorwaarden. (staande op de website van “Stal van Eijk”)
Bij aanvang van lessen of andere activiteit van Stal van Eijk kan er gevraagd worden bovenstaande voorwaarden voor akkoord te ondertekenen.